Általános szerződési feltételek

1. A szolgáltató adatai

  • Cégnév: Varga Pál (Pál Villa - Premium Apartments Kecskemét)
  • Székhely: 6000 Kecskemét Zászló u. 1. 1/3.
  • Telephely: 6000 Kecskemét, Görbe u. 1/B.
  • Adószám: 55111007-2-23
  • Telefon: +36 30 49 33 412
  • E-mail: info@palvilla.hu
  • Web: https://palvilla.hu/

2. Általános szabályok

- Jelen "Általános Szerződési Feltételek" szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyének és szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatos feltételeket.

- Jelen szabályzat feltételei nem térnek ki a Szolgáltató által külön, pl. Utazási irodákkal, utazásközvetítőkkel, rendezvényszervezőkkel kötött egyedi megállapodásokra, melyek egyedi rendelkezései eltérhetnek jelen rendelkezésektől.

3. Szerződő fél

- A szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.

- Amennyiben a szolgáltatások megrendelését a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen - a feltételek teljesülése esetén - szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).

- Amennyiben a szolgáltatások megrendelését a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, úgy a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza az együttműködés feltételeit. Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a Közvetítő jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

4. Szerződéses jogviszony

- A Vendég írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld. A szobák értékesítése a szabad kapacitások függvényében történik, Szolgáltató a foglalásokat azok beérkezési sorrendjében igazolja vissza.

- A szerződés a Vendég írásban (levélben, e-mailben, online felületen) leadott megrendelésének a Szolgáltató írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött szerződésnek minősül. A Vendég által szóban leadott foglalás, módosítás, annak a Szolgáltató által szóban történt visszaigazolása nem szerződésértékű.

- A szerződés meghatározott időtartamra szól, és tartalma kiterjed a szolgáltatás tárgyára, helyére, időtartamára,

- Amennyiben a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás ellenértékére.

- A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

- A szállásszolgáltatás meghosszabbítását a Vendég kezdeményezheti, melynek igénybevételéhez a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megfizetését.

- A szerződés módosításához a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

5. A Szálloda alapszolgáltatásai

- A Szolgáltató a szállodai elhelyezést a Pál Villa szálláshelyen biztosítja

6. Árak

- A Szolgáltató érvényben lévő árai, a szálloda weboldalán, a szálloda recepcióján, és a szállodai szobákban kerülnek kifüggesztésre.

- A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon megváltoztathatja.

- Az árak az ÁFÁT tartalmazzák

- Az árak nem tartalmazzák a helyszínen fizetendő helyi idegenforgalmi adót (IFA), melynek összege 400 FT/fő/éj.

- A meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel.

- Csoportos foglalások árát a Szolgáltató nem publikálja előzetesen, azokat konkrét ajánlatkérésre küldi meg a Megrendelő részére.

7. Gyermekek elhelyezése

Pál Villa szálláshely nem szállásol el 12 év alatti gyermekeket.

8. Háziállatok (kutya, macska)

A szálloda higiéniai okok miatt állatokat nem fogad.

9. Fizetési feltételek

- A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére részben, vagy egészben igényt tarthat a szolgáltatás igénybevételének megkezdése előtt, hitelkártya garancia kéréssel vagy előlegfizetéssel. Az előlegfizetési, hitelkártya garancia fizetési feltételeket a megrendelés visszaigazolása tartalmazza.

- Az előleg fizetése történhet átutalással, készpénzzel. A fizetéssel kapcsolatban felmerülő esetleges költségek a Szerződő felet terhelik.

- A szálláshelynek, a vendég érkezésekor, még a szoba elfoglalását megelőzően joga van kifizettetni a megrendelt szolgáltatások összegét.

- Speciális ajánlatok esetén egyedi fizetési feltételek érvényesek, melyeket a visszaigazolás tartalmaz.

- Szolgáltató a szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően, a szállodából történő távozást megelőzően igényt tart. Utólagos fizetésre kizárólag egyedileg létrejött írásos megállapodás esetén van lehetőség.

- A szerződő fél a számlát kiegyenlítheti készpénzben, forintban, euróban, a törvény szabta lehetőségek figyelembe vételével.

- A számla a magyarországi adószabályoknak megfelelően forintban kerül kiállításra. A valutában kiajánlott árak a szálloda MNB árfolyama alapján meghatározott napi csúsztatott árfolyamán kerülnek forintosításra.

- A Szolgáltató bizonyos időszakokra magasabb mértékű előleg fizetését is előírhatja, erről mindig az adott időszakra készült csomagajánlat, valamint visszaigazolás fizetési feltételeiben rendelkezik.

10. Lemondási, módosítási feltételek

- A megrendelt szolgáltatások módosítását, vagy lemondását kizárólag írásban fogadjuk el.

- Megrendelt és visszaigazolt foglalás dátumának vagy létszámának módosítására a szabad kapacitások függvényében van lehetőség, a kötbérmentes lemondási határidőig.

- Kötbérmentes határidő, érkezés előtt 5 nap, 12 óráig.

- A kötbérmentes határidőn belül történő dátummódosításra, a vonatkozó kötbér megfizetése mellett van lehetőség, lemondási határidőn túli lemondás vagy a lemondás elmaradása (ún. no show) esetén a megrendelt teljes csomagár 1 napra eső része kötbérként kerül felszámolásra.

- Kötbérmentes határidőn belüli módosításra kizárólag a szabad kapacitások függvényében van lehetőség.

- A kötbérmentes lemondási határidőn túli lemondás vagy a lemondás elmaradása (ún. no show) esetén a befizetett előleg kötbérként kerül felszámolásra.

- Utazási irodával, rendezvényszervezővel kötött egyedi megállapodás esetén, csoportos foglalásra a fentiektől eltérő lemondási feltételek vonatkoznak, melyeket az egyedi megállapodás tartalmaz.

- Speciális ajánlatok esetén egyedi lemondási feltételek érvényesek, melyeket az adott ajánlat tartalmaz

11. A szolgáltatás igénybevételének módjai és feltételei

- A Vendég a szobát az érkezés napján 14.00 órától foglalhatja el, és az elutazás napján 11.00 óráig köteles elhagyni.

- A szállodai foglaltság függvényében korai érkezés - érkezés előtti napon egyeztetve - lehetősége biztosított. Csomagmegőrzésre a recepción van lehetőség.

- Korai érkezésre, ha van lehetőség, az igényt a szálloda az érkezést megelőző napon tudja visszaigazolni (a foglaltság függvényében). A korai érkezés díja 4000 Ft/szoba, 11 órai érkezéstől.

- Késői elutazási lehetőséget, 15 órai távozásig, a szállás, a vendég távozása napján tudja pontosítani. A késői távozás díja 2.500 Ft/fő, 15 óra után az aktuális szobaár 100%-a kerül felszámításra.

- A Vendég a bejelentkezés során köteles aláírni a személyes adataival kitöltött bejelentőlapot, melynek aláírásával elfogadja a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit, valamint a Szolgáltató részlegeinek Házirendjét. A vendég a szállodai tartózkodása során köteles betartani a Szolgáltató Házirendjét.

- A Vendég hibájából, más vendégek kárára okozott sérülésekért, a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

- A vendég által okozott, a vendég miatt keletkező károk költségét a Szolgáltató a Vendégre terheli.

- Az épület teljes területe nemdohányzó. Dohányozni az épületen kívül, az arra kijelölt helyen szabad.

12. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

- A Szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra szóló szerződést azonnali hatállyal felmondani, és a szolgáltatások nyújtását megtagadni az alábbi esetekben a vendégtől:

- A vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát vagy a szálloda egyéb helyiségét;

- A Vendég fertőző betegségben szenved;

- A Vendég a szálloda biztonságát, rendjét veszélyezteti, az alkalmazottakkal, vendégekkel, kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő vagy egyéb elfogadhatatlan viselkedést tanúsít, kárt okoz.

- A Vendég nem teljesíti a Szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségét.

13. Elhelyezési garancia

- Amennyiben a Szolgáltató a Vendég elhelyezését a saját hibájából nem tudja biztosítani, pl. Ideiglenes üzemelési problémák, túltöltés, stb., úgy köteles a Vendég elhelyezéséről gondoskodni.

- A Szolgáltató köteles a szerződésben meghatározott szolgáltatásokat a szerződésben meghatározott áron egy másik, azonos kategóriájú szálláshelyen felajánlani, a lefoglalt időpontra. A helyettesítő szállás biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli.

- Szolgáltató térítésmentes telefonálási lehetőséget biztosít a Vendégnek, a szálláshely változásának közlésére.

- Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Vendég/ Szerződő fél nem élhet.

14. A Vendég betegsége, halála

- Amennyiben a Vendég szállás szolgáltatás igénybevételének ideje alatt megbetegszik, és nem képes a saját nevében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

- A Vendég betegsége/ halála esetén, a Szolgáltató, a költségeinek kompenzációjára igényt tart, a beteg/ elhunyt hozzátartozója, örököse, számlafizetője részéről az esetlegesen felmerülő orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybe vett szolgáltatások ellenértékére, valamint a betegség/ haláleset kapcsán a felszerelésekben, berendezési tárgyakban esetlegesen keletkezett károk tekintetében.

15. A szerződő fél jogai

- A Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálloda azon helyiségeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos használati körbe, és nem esnek egyedi feltételek hatálya alá.

- A Vendég a szálláshelyen való tartózkodásának ideje alatt panasszal élhet a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban. A Szolgáltató a Vendég szálláshelyen való tartózkodásának ideje alatt a Szolgáltatóhoz írásban igazoltan eljuttatott panasz kezelésére kötelezettséget vállal.

- A vendég panasztételi, kártérítési joga, a szállodából történt elutazását követően megszűnik.

16. A szerződő fél kötelezettségei

- A szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.

- A Vendég köteles arról gondoskodni, hogy a felelőssége alá tartozó 18 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szállodájában, részlegeiben.

17. A Szerződő fél kártérítési felelőssége

- A Vendég felelősséggel tartozik az általa okozott mindazon károkért és hátrányokért, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég vagy kísérője vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, ha a károsult a kár helyreállítását közvetlenül a Szolgáltatótól igényli.

18. A Szolgáltató jogai

- Amennyiben a Vendég az igénybe vett vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg, a Vendég azon személyes tulajdontárgyaiból, amelyeket a szállodába magával hozott.

19. A Szolgáltató kötelezettsége

- A Szolgáltató köteles a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatási sztenderdek szerint teljesíteni.

- A Szolgáltató köteles a Vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez a szükséges lépéseket megtenni, melyet írásban köteles rögzíteni.

20. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

- A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.

- A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, pl természeti kár, vagy azokat a Vendég maga okozta.

- A szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová a Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges károkért vagy sérülésekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

- A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában írásban, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez, a rendőrségi eljáráshoz szükséges.

- Értéktárgyakért, értékpapírokért, készpénzért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

- Szolgáltató közösségi tereiben, szobáiban hagyott személyes tárgyakért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

- A Szolgáltató parkolójában lévő gépkocsiban keletkezett károkért felelősséget nem vállal.

- A Szolgáltató parkolójában lévő gépkocsiban hagyott értéktárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

- A Szolgáltató esetleges kártérítési kötelezettsége, a Vendéggel kötött Szerződés szerinti napi szobaár maximum kétszerese, kivéve, ha a kár ennél kevesebb.

21. Titoktartás

- A Szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. tv, és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően eljárni.

- A Vendég bármilyen írásos véleményét Szolgáltató felhasználhatja saját online és nyomtatott média felületein úgy, mint: szórólap, Facebook oldal, Instagram oldal, YouTube-csatorna, saját honlap.

22. Vis major

Azon ok vagy körülmény, pl. háború, árvíz, tűzvész, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése, amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major) bármely felet felmenti a szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítése alól, míg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és ezáltal az okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

23. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint hatáskörrel rendelkező Kecskeméti bíróság az illetékes.

Kecskemét, 2018. szeptember 01.