Adatkezelési irányelveink

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Jelen dokumentum célja, hogy Varga Pál, mint adatkezelő (a továbbiakban egységesen Adatkezelő) leírja az Adatkezelő szervezetében alkalmazott és működő, személyes adatnak minősülő adatokra vonatkozó adatvédelmi szabályokat, eljárásokat és védelmi intézkedéseket.

Az Adatkezelő egyúttal e dokumentumban tájékoztatja ügyfeleit, partnereit, illetőleg minden olyan természetes- és jogi személyt, akik az Adatkezelővel bármilyen - jogi szempontból értelmezhető - kapcsolatban állnak és a személyes kezelése során érintettségük keletkezik, az általa kezelt személyes adatok kezelésének szabályairól, az alkalmazott védelmi intézkedésekről eljárásokról és az adatkezelés módjáról.

Az Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatóban leírt szabályokat, rendelkezéseket és kötelezettségeket saját magára jogilag kötelező érvényűnek tekinti és működése során alkalmazza, valamint kijelenti, hogy jelen dokumentumban leírt és alkalmazott adatvédelmi szabályok és eljárások megfelelnek a hatályos adatvédelmi nemzeti és Európai Uniós jogszabályoknak. Adatkezelő kijelenti továbbá, hogy fontosnak tekinti az információs önrendelkezés jogát, különös tekintettel a személyes adatokra és saját hatókörében minden elérhető szervezeti, működési, szabályozási és technológia intézkedést megtesz e jogok betartása és betartatása érdekében.

Az Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos verziója a palvilla.hu honlapon, illetve kinyomtatott formátumban a recepción érhető el. Az Adatkezelési tájékoztatót Adatkezelő bármikor megváltoztathatja, a közzététel- és az Érintettek tájékoztatásának kötelezettsége mellett.2. Az Adatkezelő adatai


2.1 Az Adatkezelő adatai

Név: Varga Pál

Székhely: 6000 Kecskemét Zászló u. 1. I/3.

Nyilvántartási szám: 104/2018

A bejegyző hatóság megnevezése: Kecskemét MJV. város jegyzője

Adószám: 55111007-2-23

Központi telefonszám: +36 30 49 33 412

Központi e-mail: info@palvilla.hu palvillakecskemet@gmail.com


2.2 Az Adatkezelő elérhetőségei

Adatvédelmi kérdésekben Adatkezelő az alábbi elérhetőségeken kereshető meg:

 • elsősorban e-mail: info@palvilla.hu, ill. palvillakecskemet@gmail.com
 • másodsorban telefonon: + 36 30 49 33 412

Az Adatkezelő a hozzá beérkezett adatvédelmi megkereséseket (e-mail) a 3.8. pontban, az erre az adatkezelésre vonatkozó, meghatározott ideig őrzi meg. Ennek leteltével ezek visszavonhatatlan módon törlésre kerülnek.


2.3 Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselője

Név: Varga Pál

Telefonszám: +36 30 49 33 412

Email cím: palvillakecskemet@gmail.com3. Adatkezelő adatkezelései és a kezelt személyes adatok


3.1 Bejelentkezés során megadandó személyes adatok, vendégéjszakák nyilvántartása, számlázás

Az adatkezelés célja: szálláshely szolgáltatás nyújtása, a szállóvendégek nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a szállóvendégek részére szolgáltatások nyújtása, kapcsolattartás, a szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, foglalások biztosítása, teljesítése, fizetés, számviteli, idegenforgalmi adó bevallási, valamint a 2007. évi II. törvény 73. § (2) bekezdése által előírt kötelezettség teljesítése.


Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és a 2007. évi II. tv. 73. § (2) bekezdése.

Kezelt adatok köre:

 • Vendég neve, állampolgársága;
 • Születési helye, ideje;
 • Lakcíme;
 • Belföldi vendég szem. ig. száma, külföldi vendég útlevélszáma;
 • Szálláshelyre érkezés és távozás dátuma;
 • Vendégéjszakák száma;
 • Idegenforgalmi adó alóli mentesség jogcíme;
 • Számlázási név, cím, székhely, elektronikus számla küldéséhez e-mail cím;
 • Gépkocsi rendszáma;
 • Vendég telefonszáma;
 • Vendég aláírása.

Az adatkezelés időtartama minden adat tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.


3.2 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett online hozzájárulása

Az adatkezelés célja: Ügyfeleink és az érdeklődők részére biztosítjuk az e-mailes kapcsolattartás lehetőségét.

Az adatkezelésben kezelt adatok: az Érintett neve, e-mail címe, a könnyebb kapcsolattartás miatt esetleges telefonszáma.

Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje: hogy egy esetlegesen felmerülő jogvita esetén igazolni tudjuk, hogy megfelelően teljesítettük a szerződést, szükséges, hogy ezek a rendszerüzenetek a 2013. évi V. törvény ("Ptk.") 6:22. § alapján az elévülési idő végéig, azaz a rendszerüzenet kiküldését követően 5 évig megőrizzük.

3.3 Elégedettségi kérdőívvel kapcsolódó adatok

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett papír alapú hozzájárulása

Az adatkezelés célja: a Pál Villa szolgáltatásait igénybe vevők megelégedettségének mérése, a szolgáltatások minőségének ellenőrzése, színvonalának emelése.

Az adatkezelésben kezelt adatok: szobaszám, tartózkodási idő, a szálláshely megismerésének forrása, a szálláshely szolgáltatásainak értékelése.

Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje: a Ptk. 324. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően öt év.

3.3.1. Vendégvéleményekhez kapcsolódó adatok

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett papír alapú hozzájárulása

Az adatkezelés célja: a Pál Villa szolgáltatásait igénybe vevők véleményének kommunikációja online és offline csatornákon ún. bizalmi faktorként.

- A Vendég bármilyen írásos véleményét Szolgáltató felhasználhatja saját online és nyomtatott média felületein úgy, mint: szórólap, Facebook oldal, Instagram oldal, YouTube-csatorna, saját honlap.


3.4 Talált tárgyak ügyintézésével kapcsolódó adatok

Az adatkezelés jogalapja: Ptk. 129. §-a

Az adatkezelés célja: a Pál Villa területén megtalált tárgyak nyilvántartása, a tulajdonos és a megtaláló értesítése.

Az adatkezelésben kezelt adatok: megtalálás ideje, helye, a megtaláló adatai, elérhetősége, és a megtalált tárgy jellemzői.

Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje: egy év.


3.5 Böngésző Süti - Cookie


3.5.1 A sütik feladata

A HTTP-süti (süti, cookie) kisméretű adatcsomag, amelyet az internetes böngészés során a látogatott weboldalt tartalmazó szerver hozza létre a kliens webböngészője segítségével, az első látogatás alkalmával, ha ez a böngészőben engedélyezve van. A sütik a felhasználó számítógépén, előre meghatározott, böngésző típusonként eltérő helyen[a1] tárolódnak. A további látogatások során a tárolt sütit a böngésző visszaküldi a webszervernek, különféle, a kliensről szóló információkkal együtt. A sütik segítségével a szervernek lehetősége van az adott felhasználó azonosítására, róla különféle információk gyűjtésére és ezekből elemzések készítésére. A sütik főbb funkciói:

információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

megkönnyítik, egyszerűsítik, kényelmesebbé, gördülékenyebbé teszik az adott weboldal használatát;

szükségtelenné teszik már megadott adatok újramegadását;

általában javítanak a felhasználói élményen.

A sütik használatával az Adatkezelő adatkezelést végez, amelynek fő céljai:

felhasználó azonosítás

az egyes munkamenetek azonosítása

hozzáférésre használt eszközök azonosítása

bizonyos megadott adatok tárolása

nyomon követési és hely információk tárolása és továbbítása

analitikai mérésekhez szükséges adatok tárolása és továbbítása

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása

Az adatkezelés célja: a felhasználói élmények fokozása

A sütik adatkezelésének részletei ld. https://www.webnode.hu/privacy-policy/

3.5.2 Munkamenet sütik - session cookie

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása

Az adatkezelés célja: a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a Pál Villa (www.palvilla.hu) weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat

Az adatkezelésben kezelt adatok: az Érintett ezen adatok alapján nem beazonosítható.

A sütik lejárati ideje: Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.5.3 Harmadik fél által elhelyezett analitikai sütik - analytics cookie

Az Adatkezelő weboldalán alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő szervere információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel.

Az adatkezelésben kezelt adatok: honnan érkeznek az oldalra a látogatók, milyen eszközt használnak, mire keresnek rá, mennyi időt töltenek ott.

A sütik lejárati ideje: Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

Az adatok Google Analytics általi kezeléséről a Google Analytics tud részletes felvilágosítást adni (https://www.google.com/analytics).

3.5.4 Sütik letiltásának-, sütikkel kapcsolatos szabályok beállításának lehetősége

Az Érintettnek lehetősége van bizonyos típusú sütikre vonatkozó szabályok beállítására, pl. a sütik használatának mellőzésére, a sütik letiltására stb., a használt böngésző megfelelő beállításaival. A sütik szelektív, vagy általános tiltásának beállítási lehetőségeiről szóló információk az adott böngésző "Segítség/Help" menüjében találhatóak meg. Ezek segítségével a sütik:

A legtöbb böngésző menüsorában található "Segítség" funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben hogyan lehet a sütiket:

általánosan letiltani;

a sütik elfogadásának módját beállítani (automatikus elfogadás, egyenként kérdezzen rá, stb.);

egyenként letiltani;

egyenként, vagy csoportosan törölni;

egyéb sütikkel kapcsolatos műveleteket elvégezni.


4. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

4.1 Általános adatkezelési irányelvek

Adatkezelő a 3. pontban felsorol Adatkezelésekben a személyes adatok kezelését, minden esetben az adatkezelésben megadott céllal és az ott megadott jogalap alapján, a 4.2. pontban felsorol jogszabályok szerint végzi.

A személyes adatok kezelése minden esetben az Érintett önkéntes hozzájárulásával történik, amely hozzájárulást az Érintett bármikor jogosult visszavonni.

Cselekvőképtelen és 16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló adatkezelést céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Adatkezelő egyes személyes adatokat, jogszabályi kötelezettség folytán, bizonyos esetekben és bizonyos rendhagyó feltételek esetén, köteles az Adatkezelésekben leírtaktól eltérő módon kezelni, átadni, továbbítani, tárolni. Ilyen esetekben Adatkezelő gondoskodik az Érintettek értesítéséről, amennyiben az adott jogszabály előírásai ezt lehetővé teszik, vagy nem tiltják kifejezetten.


4.2 Az Adatkezelések jogalapját adó jogszabályok

Adatkezelő a személyes adatok kezelését az alábbi jogszabályok alapján végzi:

GDPR Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről;

2000. évi C. törvény - a Számvitelről;

2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;

1998. évi XIX. törvény - a büntetőeljárásról;

2007. évi II. törvény - a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról;

2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);

2012. évi II. törvény - a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről (újSztv.);

2003. évi C. törvény - az elektronikus hírközlésről;

1990. évi C. törvény a helyi adókról;

239/2009 (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről;

2013. évi CLXV. tv. a Panaszokról és a Közérdekű bejelentésekről.5. Az adatok tárolása és biztonsága

5.1 Az adatok fizikai tárolási helyei

Adatkezelő a személyes adatokat integrált informatikai rendszerén tárolja. A rendszer elemei a következő földrajzi, fizikai helyeken vannak elhelyezve:

Adatkezelő telephelye

6000 Kecskemét, Görbe u. 1/B.

Recepción lévő laptop

Tárhely Szolgáltató

Mediacenter Hungary Kft.

6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6.


5.2 Az adatok informatikai tárolásának módja és logikai biztonsága

Adatkezelő a személyes adatok kezelését elsődlegesen megfelelően kiépített és védett informatika rendszerén végzi. Az informatikai rendszer üzemeltetése során gondoskodik az azon tárolt, feldolgozott és továbbított adatok információbiztonsági alapattribútumainak megfelelő szintjéről, úgymint a kezelt adatok:

sértetlenségéről (Integrity), az adat eredetisége, változatlansága biztosított;

bizalmasságáról (Confidentality), kizárólag az arra jogosultak, a jogosultságukat nem meghaladó mértékben férnek hozzá;

rendelkezésre állásáról (Availability), az adat a jogosultak számára hozzáférhető és elérhető, az elvárt rendelkezésre állási időtartamban. A szükséges informatikai infrastruktúra üzemkészen rendelkezésre áll.

Adatkezelő a kezelt adatokat:

szervezeti, működési,

fizikai biztonsági,

információbiztonsági

védelmi intézkedések strukturált rendszerével védi. Adatkezelő a védelmi intézkedéseket rendszerét és az egyes védelmi intézkedések védelmi szintjeit, a védendő adatok fenyegetéseinek hatására felmerülő kockázatokkal arányos mértékben alakítja ki és működteti. A védelmi intézkedések adatvédelmi szempontból elsősorban a véletlen vagy szándékos törlés, jogosulatlan hozzáférés, szándékos és rosszhiszemű nyilvánosságra hozatal, véletlen nyilvánosságra kerülés, adatvesztés, adatmegsemmisülés elleni védelmet célozzák.


6. Kamerás megfigyelőrendszer

6.1 Tájékoztató kamerás megfigyelőrendszerről

Tájékoztatjuk, hogy az ügyféltérben az Pál Villára vonatkozó jogszabályok szerint magánterületnek minősül, amelyet a vonatkozó jogszabályokat figyelembe véve és betartva kamerával figyel meg, ezáltal az Ön képmása tekintetében a Pál Villa adatkezelőnek minősül.

A kamera rendszer üzemeltetője:

Pál Villa - Premium Apartments - Kecskemét

Varga Pál

6000 Kecskemét, Zászló u. 1. I/3.

A kamerás megfigyelés célja az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, az üzleti, fizetési védelme, vagyonvédelem; illetve ezekkel kapcsolatos jogsértések (csalások, visszaélések, egyéb bűncselekmények) észlelése, az elkövető tettenérése, illetve jogsértő cselekmények megelőzése vagy bizonyítása.

Az adatkezelésünk jogalapja a Pál Villa fent meghatározott célokhoz fűződő jogos érdeke, illetve az ehhez kapcsolódóan a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: Szvtv.) 31.§ (1) bekezdésében kapott törvényi felhatalmazás.

A kezelt adatok köre: az ügyfélszolgálati helyiségben tartozódó személyek képmása, az ügyfélszolgálati helyiségben (recepció, és parkoló) tanúsított magatartásuk.

A felvételek megőrzésének ideje: A rögzített képfelvétel (amennyiben hatósági, bírósági eljárásban nem kerül sor felhasználására, vagy az érintett nem kéri annak megőrzését) az Szvtv. 31. § (4) bekezdésének megfelelően a rögzítést követő 3 munkanap elteltével megsemmisítésre kerül.

A felvételek tárolásának helye: a rögzítő berendezésen. A felvételek informatikailag biztonságos rendszerben és fizikailag is elkülönített, csak a Pál Villa által hozzáférhető, zárt helyiségben kerülnek megőrzésre, azok harmadik fél számára kizárólag hatósági, bírósági megkeresés esetében kerülnek továbbításra.

A felvételek megtekintésére jogosult panasz, tiltakozás esetében a belső adatvédelmi felelős; továbbá hatósági, bírósági megkeresés esetében a megkereső szerv nevében eljáró személy.


6.2 Az Ön jogai a kamerás megfigyeléssel kapcsolatban:

 • A Pál Villa elérhetőségein írásos tájékoztatást kérhet az Ön képmását tartalmazó felvételről (Elérhetőségeink: postai cím: 6000 Kecskemét, Görbe u. 1/B, elektronikus elérhetőség (e-mail cím): info@palvilla.hu, honlap cím: palvilla.hu, telefonszám: (+36 30 49 33 412).
 • A Pál Villa a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül megadja a kért tájékoztatást (az Ön erre irányuló kérelme esetén írásos formátumban).
 • A felvételek továbbítása esetében a felvétellel kapcsolatos jegyzőkönyvet illetően helyesbítést kérhet,
 • Kérheti a felvétel zárolását (vagyis megőrzését), akár a rögzítéstől számított 3 napon túl is, amennyiben valószínűsíti, hogy ez a jogainak gyakorlása érdekében szükséges.
 • Amennyiben a Pál Villa az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
 • Tiltakozhat a felvétellel kapcsolatos adatkezelés ellen (a tiltakozás olyan nyilatkozat, melyben személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszűntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri).
 • A Pál Villa a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. A tiltakozás, panasz elbírálásában belső adatvédelmi felelős működik közre.

6.3 Az Önt megillető jogorvoslati lehetőségek:

Ha Ön a Pál Villának az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmével illetve tiltakozásával kapcsolatosan meghozott döntésével nem ért egyet; továbbá ha a Pál Villa a fenti határidőket elmulasztja; akkor Ön - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. Bírósághoz fordulhat továbbá jogainak megsértése - így különösen a tájékoztatás megtagadása - esetén is. A per elbírálása a Kecskemét Városi Bíróság hatáskörébe tartozik. A per az Ön választása szerint az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyei bíróság előtt is megindítható.

Javasoljuk, hogy hatósági, bírósági eljárás kezdeményezése előtt éljen a Pál Villánál benyújtható tiltakozás, panasz lehetőségével.

 1. A kamera rendszer üzemeltetője/adatkezelő: Varga Pál
 2. Székhely: 6000 Kecskemét, Zászló u. 1. I/3.
 3. A kamerarendszer adatfeldolgozója: Kiss-Alarm Kft.
 4. Az adatkezelő elérhetősége: Kiss Pál,+36 30 9 442 015; kiss-alarm.hu
 5. Az üzemeltetés jogalapja: 2005. évi CXXXIII. tv 31. §, az adatkezelő vagyonvédelmi érdekeinek védelme.
 6. A felvételek tárolási időtartama: 3 munkanap
 7. A felvételek tárolási helye: az adatkezelő székhelyén
 8. A felvételek megtekintésére jogosultak: belső adatvédelmi felelős, hatósági, bírósági megkeresés esetében a megkereső szerv nevében eljáró személy

6.4 Kamerával megfigyelt terület alaprajza

7. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő, jogosult megismerni, a jogosultsági szabályoknak, a jogosultsági rendszernek és az egyéb belső szabályozásoknak megfelelő mértékben. Az Adatkezelő egyes adatokkal kapcsolatos műveleteket, feladatokat, harmadik fél Adatfeldolgozókkal végeztet el. Az Adatkezelő az adatokat a felsoroltakon túl nem teszi közzé és egyéb harmadik személyeknek nem adja át.

7.1

Cégnév: Kecskemét Megyei Jogú Város Hatósági Iroda Adó Osztály

Cím: 6000 Kecskemét Kossuth tér 1.

Tevékenység: Idegenforgalmi adó ügyintézés

Szerepkör: Adóbeszedés

Átadott adatok köre: Vendég neve, állampolgársága, születési idő, hely, lakcím, személyi ig.száma, érkezés, távozás időpontja, eltöltött vendégéjszakák száma

7.2

Cégnév: Szamlazz.hu - KBOSS.hu Kft

Cím: 1031 Budapest, Záhony utca 7/C

Tevékenység: Számlák kiállítása

Szerepkör: Számlázás

Átadott adatok köre: Vendég neve, címe, cég esetén adószáma, szállásért kifizetett összeg, vendégéjszakák száma, e-mail cím

7.3

Cégnév: Booking.com - Booking.com B.V.

Cím: Herengracht 597. Amsterdam 1017 CE, NL

Tevékenység: Vendégek közvetítése

Szerepkör: Vendégek közvetítése

Átadott adatok köre: Vendég neve, címe, telefonszáma, melyik szálláshelyet, milyen áron, hány fő részére foglalta, bejelentkezés, kijelentkezés dátuma, eltöltendő éjszakák száma

7.4

Cégnév: Szallas.hu - Szallas.hu Kft.

Cím: 3525 Miskolc, Régiposta utca 9.

Tevékenység: Vendégek közvetítése

Szerepkör: Vendégek közvetítése

Átadott adatok köre: Vendég neve, címe, telefonszáma, melyik szálláshelyet, milyen áron, hány fő részére foglalta, bejelentkezés, kijelentkezés dátuma, eltöltendő éjszakák száma

7.5

Cégnév: Airbnb Ireland UC, private unlimited company

Cím: The Watermarque Building, South Lotts Road Ringsend, Dublin 4, Írország

Tevékenység: Vendégek közvetítése

Szerepkör: Vendégek közvetítése

Átadott adatok köre: Vendég neve, címe, telefonszáma, melyik szálláshelyet, milyen áron, hány fő részére foglalta, bejelentkezés, kijelentkezés dátuma, eltöltendő éjszakák száma

7.6

Cégnév: Airbnb Payments UK Ltd.

Cím: Suite 1, 3rd Floor 11-12 St. James's Square, London, SW1J 4LB United Kingdom

Tevékenység: Vendégek közvetítése

Szerepkör: Vendégek közvetítése

Átadott adatok köre: Vendég neve, címe, telefonszáma, melyik szálláshelyet, milyen áron, hány fő részére foglalta, bejelentkezés, kijelentkezés dátuma, eltöltendő éjszakák száma

7.7

Cégnév: SalesAutopilot Kft.
Cím: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33, félemelet 4-5.

Tevékenység: Hírlevél küldés, tájékoztatás, reklámanyagok küldése

Szerepkör: Hírlevél küldés, tájékoztatás, reklámanyagok küldése

Átadott adatok köre: Vendég neve, email címe

- A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a bejelentkezéskor megadott elérhetőségein megkeresse.

- Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

- Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden -a reklámüzenetek küldéséhez szükséges -személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.


8. Érintett jogai

Az Érintett az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatosan - többek között - a következőkben leírt jogokkal élhet.


8.1 Az Érintett hozzáféréshez való joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

az adatkezelés céljai;

az Érintett személyes adatok kategóriái;

azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

az Érintett joga a helyesbítéshez, törléshez vagy adatkezelés korlátozásához, valamint az adatkezelés elleni tiltakozáshoz;

panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz;

ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát 1 példányban az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja át, kivéve ha az Érintett másként kéri, a benyújtástól számított legfeljebb 30 napon belül..


8.2 Helyesbítés joga

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, figyelemmel véve az adatkezelés céljára.


8.3 Törléshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll::

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

Közérdek alapján végzendő archiválási-, tudományos és történelmi kutatási-, vagy statisztikai célból;

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.


8.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett kérésére a Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.


8.5 Adathordozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

8.6 Tiltakozás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.


8.7 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.


8.8 Visszavonás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adataira vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja.


8.9 Jogorvoslati lehetőségek

Jogai megsértése esetén az Érintett a 2.2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, vagy a 2.3 pontban megadott Adatvédelmi Tisztviselőnél kérhet tájékoztatást, jogorvoslatot, vagy tehet panaszt. A Ezek eredménytelensége esetén Érintett jogosult bírósághoz fordulni, illetve megkeresni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.


8.10 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetősége

Megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Tel: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://www.naih.hu


9. Egyéb rendelkezések

Hatósági megkeresés, vagy egyéb jogszabályi kötelezettségen alapuló egyéb szervezet megkeresése esetén Adatkezelő adatkiadásra lehet köteles, vagy arra lehet kötelezhető. Ilyen esetekben Adatkezelő törekszik csak annyi és olyan jellegű személyes adat kiadására, amely az adatkiadási kötelezettség szempontjából feltétlenül szükséges.