01.25. - Pál névnap, pálfordulás

2019.01.25

Hogy miért Pál a Pál Villa, erről már írtunk a 2018.12.21-i bejegyzésben (névadónk ekkor lett volna 70 éves), ha még nem láttad, olvasd el mindenképp!

Ma a pálfordulásról lesz szó nagyon röviden.

Vízöntő havát Szent Pál képviseli - ahogy maga mondta -, "a legkisebb az apostolok között", nem találván méltónak magát az apostoli címre, mivelhogy korábban vezető szerepet játszott a keresztények üldözésében (IKor 15,9). Mint a Bibliában olvasható, Pál, akit ekkor még Saulnak hívtak, egy ízben az "Úrnak tanítványai ellen lihegve" Damaszkuszba ment.

Az úton hirtelen nagy fényesség vette körül. Leesett a lóról, és látomásában szózatot hallott: "Saul, Saul, mit kergetsz engem?" (ApCsel 9,1-31.) Az élmény hatása alatt megtért, és a kereszténység nagy térítő apostola lett.

Pál fordulása (jan. 25.) ennek a "fordulatnak" állít emléket. Megtérésének Krisztus új szószólója névcserével adott nyomatékot. Ettől kezdve a zsidó Saul helyett római nevét, a Paulust használta (zsidó származása mellett római polgár volt születésétől fogva).

A névcsere jelképes értelmű. Az eredeti Saul a zsidók szálfatermetű első királya volt, míg a latin paulus "kicsinyt" jelent, és az amúgy is aprócska Pál, aki "saulként" a legnagyobb volt az üldözők között, az apostolok sorában a legkisebbnek mondta magát.

A páli fordulatnak tágabb jelentést adott az a tény, hogy az addig csak zsidók közt térítő apostolokkal szemben Pál a pogányok misszionáriusa lett: a Törvény útjáról a Hit útjára tért, mint maga írta több helyütt. A keresztény mozgalom ezzel a lépéssel indult el ezen az úton, mely által világvallássá lett.

Jankovics Marcell - Jelkép-Kalendárium (részlet)